Rodzina zmarłego często staje przed dylematem, czy zdecydować się na kremacje, czy wybrać pochówek w trumnie? Jakie są zalety pierwszego rozwiązania? Co należy wiedzieć przed zleceniem kremacji? Zapraszam poniżej.

Spopielenie zmarłych Warszawa

Kremacja zmarłych to jeden z najstarszych zwyczajów pogrzebowych. Obecnie, rodziny zmarłych chętnie wybierają tą formę pochówku zmarłego. Jak to wygląda? Ciało zmarłego jest spopielane wraz z trumną w specjalnie przygotowanym to tego piecu w temperaturze wynoszącej około 1200ºC. Cały proces trwa około 2 godziny. Następnie prochy zmarłego oddaje się rodzinie, która wcześniej wybrała już urnę oraz miejsce, w której spocznie zmarły. Kolejno, przygotowuje się uroczystości pogrzebowe wspólnie z wybranym przez rodzinę zakładem pogrzebowym.

Gdzie chowa się urny?

Zakład Pogrzebowy Warszawa dysponuje na cmentarzach którymi zarządza specjalnym miejscem, w których umieszczane są urny zmarłych- ścienne nisze urnowe. Czasami rodzina wybiera jednak tradycyjny grób rodziny i tam pochowana jest urna. Warto tu jednak wspomnieć, iż przygotowuje się zmarłego do spopielenia tam samo jak w przypadku pochowania go w trumnie. Rodzina tak samo może ubrać zmarłą osobę w wyjątkowe rzeczy, w których chce by został on pochowany.

Urny – ceny

Urny w wielu zakładach pogrzebowych kosztują znacznie mniej niż tradycyjne, drewniane trumny. Urna również może być wykonana z drewna, ze stali, pokryta miedzią. Jej standardowe wymiary wynoszą około: wysokość: 24 cm. szerokość: 16 cm. długość: 24. Ceny standardowych, klasycznych urn wahają się od około 300 do 500 zł.

Wola zmarłego

Obecnie, rodziny często postępują zgodnie z wolą i życzeniem zmarłego, który przed śmiercią sam decyduje, czy chce być pochowany w tradycyjnej trumnie, czy też chce, by jego ciało zostało skremowane. Są osoby, które przez całe swoje życie zgodnie twierdzą, iż chcą po śmierci być spopieleni a urna z ich prochami powinna się znaleźć np. w grobie z mężem, z rodzicami, czy w grobie rodzinnym. Dobrze jest, gdy rodzina zmarłego postępuje zgodnie z ostatnim życzeniem osoby, która już od nich odeszła.