Dzisiaj, gdy coraz więcej Polaków żyje, lecz też umiera za granicą, pojawia się także zwiększone zapotrzebowanie na międzynarodowe usługi pogrzebowe. W ich skład wchodzi także transport zmarłego do Polski.

Sprowadzenie zmarłego do Polski

Wielu Polaków mieszkających na co dzień za granicą pragnie, by pochowano ich w Polsce. Pochówek w kraju wybierany jest także wtedy, gdy zmarły nie ma żadnej rodziny na obczyźnie.

Aby jednak doszło do pogrzebu, konieczne jest przede wszystkim sprowadzenie zwłok do Polski, a to odbywa się na odpowiednich warunkach.

Formalności związane z międzynarodowym transportem zwłok

Pierwszym etapem, aby można było sprowadzić zwłoki do Polski, jest uzyskanie zgody od starosty powiatu, w którym zmarły ma być pochowany. Dokument można otrzymać bezpłatnie. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku to najczęściej kilka dni.

Trzeba też wystąpić o zaświadczenie na przewóz zwłok z urzędu konsularnego RP w tym kraju, w którym zmarły umarł. To dokument, za który należy wnieść odpowiednią opłatę. Do wniosku należy także dodać inne dokumenty, w tym między innymi akt zgonu, zaświadczenia medyczne, zaświadczenie od firmy pogrzebowej, która ma transportować ciało.

Dopiero po spełnieniu odpowiednich wymogów można przewieźć zmarłego do Polski i tam zorganizować pochówek. Więcej informacji tutaj.

Wszystkim może zająć się dobry zakład pogrzebowy

Transport zwłok zmarłej osoby z zagranicy do Polski jest zatem złożoną procedurą, dlatego najlepiej skorzystać wtedy z kompleksowej obsługi, jaką zapewnić może dobry zakład pogrzebowy. Jego pracownicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu usług tego typu i mogą zająć się wszystkimi niezbędnymi sprawami.

Zakład może także zaoferować inne usługi pogrzebowe, które związane są z przygotowaniem pochówku według ostatniej woli zmarłego, aby był on jego doniosłym pożegnaniem.

Zatem wtedy, gdy śmierć osoby, która ma być pochowana w Polsce, nastąpiła poza granicami kraju, w takim przypadku najlepiej wybrać dobry zakład pogrzebowy, który świadczy usługi pogrzebowe w ramach międzynarodowego transportu zwłok.