Kremacje zwłok przeprowadzane były już tysiące lat temu. Tradycja ta wywodzi się z czasów starożytnych, choć w chrześcijańskiej Europie zaczęła być praktykowana później – dopiero w XIX wieku. Dziś pogrzeby kremacyjne stają się coraz powszechniejsze zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Z każdym rokiem przybywa zwolenników takiej formy pochówku. Mimo to nie brakuje osób przeciwnych kremacji. Jakie są argumenty obu stron?

Kremacja – głosy na „TAK”

Zalet pogrzebów kremacyjnych jest całkiem sporo. Zwolennicy wymieniają tu choćby kwestie finansowe. Wbrew opinii niektórych osób kremacja to rozwiązanie zdecydowanie tańsze niż tradycyjny pochówek. Wynika to m.in. z faktu, że urna pogrzebowa kosztuje znacznie mniej niż klasyczna trumna. Niższy jest również koszt nagrobka, który nie musi mieć dużych rozmiarów, by zmieścić niewielki pojemnik z prochami. Często też wystarczy umieścić urnę w kolumbarium lub w istniejącym już grobie rodzinnym, co jeszcze bardziej minimalizuje wydatki. To ważne nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia – w dzisiejszych czasach wiele cmentarzy jest zwyczajnie przepełnionych i brakuje na nich miejsc do pochowania kolejnych ciał w trumnach.

Poradnik kremacje: https://mementis.com.pl/porady/kremacja/

Dodatkowo kremacja to rozwiązanie bardziej higieniczne i ekologiczne. Spopielenie zwłok przebiega w sposób przyjazny środowisku, a prochy – w przeciwieństwie do ciała – nie ulegają już rozkładowi i nie powodują dalszych zanieczyszczeń gleby czy wód gruntowych. Nie ma również problemu, jeśli zaistnieje konieczność transportu zmarłego np. z zagranicy lub zmiany miejsca grobu – przewiezienie prochów w urnie jest prostsze, a do tego tańsze.

Dla wielu osób kremacja to także korzystniejsza forma pochówku z powodów emocjonalnych. Pogrzeb bliskiego człowieka i tak jest traumatycznym przeżyciem, przez który nierzadko łatwiej przejść, decydując się na wcześniejsze spopielenie ciała i umieszczenie w grobie urny z prochami.

Kremacja – argumenty przeciwników

Chociaż popularność kremacji jest bardzo duża, nadal najczęściej wybieraną opcją jest zwykły pochówek z trumną. Przeciwnicy spopielenia zwłok zwykle podkreślają przywiązanie do tradycji i niechęć do organizacji pogrzebu w innej odsłonie. W wielu wypadkach dominują negatywne skojarzenia, lęk przed nieznanym i strach przed opinią otoczenia. Mimo że kremacje są w naszym kraju od wielu lat w pełni legalne i akceptowane przez Kościół, wciąż istnieje sporo uprzedzeń o podłożu religijnym, historycznym lub mentalnym.

Część sceptycznie nastawionych osób jest zdania, że spopielenie zwłok to wyraz braku szacunku do nieżyjącego. Warto tu podkreślić, że jest to błędna opinia – kremacja to profesjonalnie przeprowadzany proces z oddaniem pełnej czci zmarłemu. Późniejsza ceremonia pogrzebowa może w tym wypadku mieć charakter zarówno świecki, jak i wyznaniowy, uwzględniający wszelkie obrządki religijne, w tym np. mszę w kościele przed złożeniem urny na cmentarzu.

Argumentem przeciwników spopielenia ciała jest również brak możliwości dokonania ekshumacji zwłok, jeśli okoliczności śmierci sprawią, że będzie to konieczne.