Ludzka psychika nie radzi sobie ze śmiercią – myśl o niej przeraża, a gdy człowieka dotyka strata najbliższych członków rodziny czy przyjaciół, nie jest on w stanie racjonalnie myśleć i działać. Żal, ból, rozpacz są w takiej sytuacji czymś naturalnym i w pełni zrozumiałym. Tradycja nakłada jednak na rodzinę ważny obowiązek – pochówku zmarłych, ostatniego aktu wyrażenia szacunku i miłości dla Bliskiego Zmarłego. W takich chwilach ważne jest działanie planowe i profesjonalne – warto scedować organizację pogrzebu na doświadczony zakład pogrzebowy.

Pogrzeb godny, ale na miarę możliwości

Wiele osób nie tylko ma trudności z załatwianiem wszelkich formalności związanych ze śmiercią bliskich, ale również obawia się, że stan finansów nie pozwoli im na organizację pochówku, który stanie się rzeczywistym hołdem oddanym zmarłemu. Tak na pewno nie stanie się, gdy wybierzemy zakład pogrzebowy, który kompleksowe usługi pogrzebowe prowadzi od wielu lat i działa w oparciu o najwyższe standardy przyjęte w branży funeralnej a uroczystość pogrzebową zorganizuje uwzględniając zarówno możliwości jak i potrzeby zleceniodawcy.
Warto zwrócić się do działającej na Dolnym Śląsku rodzinnej firmy Jakubowski – na stronie http://in-memento.pl/ jest pełna informacja o ofercie usług świadczonych przez zakład oraz bardzo przydatny dla żałobników poradnik, który krok po kroku objaśnia jak należy postępować, gdy umiera ktoś bliski.
Pracownicy firmy załatwią wszelkie formalności urzędowe oraz zorganizują uroczystość zgodnie z życzeniem zamawiającego. Jeśli zleceniodawca nie ma własnego pomysłu na formę i scenariusz pochówku, to profesjonaliści z firmy doradzą, pomogą i zorganizują wszystko tak, aby pochówek był piękny, uroczysty, bardzo podniosły.

Jak działa dobra firma pogrzebowa?

Profesjonalne usługi pogrzebowe, to nie tylko organizacja pogrzebu, to otoczenie rodziny i przyjaciół Zmarłego wszechstronną opieką. Udzielenie wsparcia oraz pomoc w przejściu przez machinę biurokracji to najważniejsze atuty przemawiające za wyborem doświadczonego zakładu pogrzebowego.
Od formalności załatwianych w USC, ZUS, KRUS poprzez wybór trumny, cmentarza, zamówienie mszy, oprawy muzycznej, załatwienie kwiatów, nekrologów, przygotowanie zwłok, budowę grobowca, transport trumny oraz żałobników aż do uroczystego poczęstunku – konsolacji po pogrzebie, każde zadanie zlecone dobrej firmie będzie wykonane na najwyższym poziomie. Warto również współpracować z takim zakładem pogrzebowym w przyszłości i zlecić mu wykonanie pomnika lub usługę opieki nad grobem.